Types Physics Fair

Lees hier welke verschillende soorten Fair er zijn!

De Physics Fair wordt aangeboden in verschillende vormen.

Open-dag vorm

Op een event of open-dag staan wij klaar met fantastische experimenten die de nieuwsgierigheid doen prikkelen op één of meerdere tafels. Onze studenten laten de experimenten eerst zien waarbij u gevraagd om de afloop van het experiment te voorspellen en waarom dat zo zou zijn. De geïnteresseerden krijgen dan een enthousiaste uitleg over de natuurkunde die achter de experimenten schuil gaat. Deze van vorm de Physics Fair wordt altijd erg goed bezocht en is geliefd bij zowel jong als oud.

Quiz-vorm

Wij maken een quiz met daarin vragen over experimenten die wij laten zien. Eerst introduceren we het experiment, vertellen we er een aantal interessante feiten over. Vervolgens stellen wij een (meerkeuze-) vraag. De deelnemers krijgen dan een kans om te stemmen op het antwoord, via een stemkastje of via hun mobiel. We voeren dan het experiment uit en leggen uit hoe het werkt! Deze interactieve versie van de Physics Fair is vooral populair bij scholen, of school bezoeken.

Show-vorm

Bij deze variant van de Physics Fair demonstreert een student de experimenten één voor één op theatrale wijze aan een publiek. De keuze van de experimenten en de diepte waarop er in de achterliggende natuurkunde wordt gedoken, kunnen worden aangepast aan het publiek en het onderliggende thema van de show. Van de basisschool en de voetbalvereniging tot de examenklas en het natuurkundecongres, voor ieder publiek is er een Physics Fair Show neer te zetten, zodanig dat iedereen op een spectaculaire wijze nieuwe inzichten in de wereld om ons heen vergaart.